Bij Physiomotion staat de klant op nummer 1!

 

Algemene informatie

 • Bejegening

  Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen (Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut) zijn op de praktijk beschikbaar.  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

  • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

  • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

  • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.


   


   


  Wij hopen op een prettige samenwerking!


  Physiomotion                                       
 • Disclaimer

  Komt nog! 

 • Huisregels

  Om voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden is er door de praktijk een aantal huisregels opgesteld.  • De therapeut heeft tijd voor uw behandeling gereserveerd en vertrouwt op uw aanwezigheid op het afgesproken tijdstip. Afbellen van uw afspraak dient minstens 24 uur van te voren gedaan zijn, anders wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.

  • Als u in onze praktijk binnenkomt graag melden bij de receptie en in de wachtruimte wachten op de therapeut.

  • Graag de beltoon van uw mobiele telefoon uitzetten.

  • Wij stellen het op prijs als u een handdoek meeneemt en als u sportkleding draagt tijdens het sporten.

  • Graag na afloop van de behandeling, indien nodig, een vervolgafspraak aan de balie maken.

  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.

  • U dient er rekening mee te houden dat beide locaties zich in een betaald parkeren zone bevinden. Betalen alleen mogelijk met chipknip. Op de Sint Janshof is één yellow brick pas beschikbaar (in geval u geen geld op de chipknip heeft staan, kunt u via de yellow brick pinnen of contant betalen).

  • Roken is niet toegestaan.

  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

  • Wij vragen u gebreken of storingen te melden bij één van onze medewerkers.

 • Betalingsvoorwaarden


  • Als Physiomotion rechtstreeks declareert bij de zorgverzekeraar, ontvangt u geen factuur.  Physiomotion hanteert bij alle aanvullende verzekerden de tarieven van de zorgverzekeraar.  

  • Als u voor enige reden een factuur krijgt dan vragen wij u deze te betalen binnen 14 dagen. 

  • U kunt niet betalen bij Physiomotion per credit card. 

  • Als u niet verzekerd ben met een aanvullend verzekering of schikt over een buitenlandseverzekering dan vragen wij u de behandeling(en) direct te pinnen aan ons balie of contant af te rekenen.  Physiomoiton hanteert hiervoor onze eigen tarieven, deze zijn opgehangen tegenover onze balie en hieronder te lezen:   


 • Openingstijden

   


  Openingstijden 2e Sint Janshof 8:                 Maandag t/m Donderdag  8.00-22.00 uur (behalve op de woensdag)


  Woensdag 8.00 – 13.00


  Vrijdag 8.00-18.00 uur

  Zaterdag 9.00-13.00 uur


  Zondag gesloten


   


  Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch bereikbaar op 010 - 217 - 9340
 • Privacy Statement

  PRIVACY STATEMENT


   


  Physiomotion verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. Physiomotion vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen Physiomotion. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.


   


  Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking


  Physiomotion (KvK nr. 24443880) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens door alle bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van Physiomotion, in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.


   


  De contactgegevens van Physiomotion zijn te vinden op de website van Physiomotion: www.physiomotion.nl


   


  Mocht je na het lezen van  dit privacy statement nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met Physiomotion:


   


   


   


  E-mail:  info@physiomotion.nl  Post:


     Physiomotion N.V.
  t.a.v. de heer J. P. van Mierlo en/mw. of S.E. Leyh
  Adres:  2de Sint Janshof 8


  Postcode: 3011SG - Rotterdam


      


  Wat zijn persoonsgegevens?


  Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, een kopie van uw paspoort, uw rekeningnummer of uw emailadres.


   


  Welke persoonsgegevens worden door Physiomotion verzameld en verwerkt?  • Contactgegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummers.

  • Identiteitsgegevens: geboortedatum, geboorteplaats, kopie paspoort, burger service nummer.

  • Medische gegevens: gegevens over (para)medische aandoeningen die van belang zijn voor de uit te voeren behandelingen door Phsyiomotion zoals fysieke en mentale gesteldheid, eventuele lichamelijke beperkingen. En ook de contactgegevens van je huisarts.  


   


  Waar gebruikt Physiomotion de persoonsgegevens voor?


  Wij vragen om je persoonsgegevens om jou een zo goed mogelijke behandeling te geven. Voor een overzicht van de behandelingen die wij uitvoeren kun je onze website raadplegen (www.physiomotion.nl). Wij hebben je gegevens dus nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je aangaan. Als je deze gegevens niet wilt verstrekken, kan geen overeenkomst tot stand komen met Physiomotion en kunnen wij je niet verder van dienst zijn..


   


  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de volgende andere doeleinden:


     • Om een contract te sluiten of uit te voeren met jou;.

  • Om statistisch onderzoek te doen;

  • Om (interne) analyses te kunnen maken (big data onderzoek) zonder dat de gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;

  • Om de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden;

  • Om jouw digitale internetomgeving te personaliseren als wij je deze aanbieden;

  • Om informatie te geven over diensten en producten of (persoonlijke) aanbiedingen te doen (marketing) van Physiomotion;

  • Om de software systemen waar Physiomotion persoonsgegevens in heeft opgeslagen te kunnen testen of in stand te houden dan wel te beheren; en

  • Om te delen met een (beoogde) rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of pandhouder van rechten van Physiomotion.


   


   


  Hoe beveiligen wij jouw gegevens?


  Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je (persoons)gegevens te beschermen. Wij werken uitsluitend samen met partijen die een goed beveiligd systeem aanbieden waar wij jouw persoonsgegevens in opslaan.


   


  Worden er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt door Physiomotion?


   


  Strafrechtelijke gegevens:


  Physiomotion verwerkt geen strafrechtelijke gegevens van jou.


   


  Burger Service Nummer (BSN):


  Physiomotion verwerkt jouw BSN omdat zij deze nodig heeft voor de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar.  


  Welke bewaartermijnen gelden bij Physiomotion?


  Physiomotion bewaart jouw persoonsgegevens zolang je een overeenkomst hebt met Physiomotion. Physiomotion dient jouw gegevens voorts te bewaren zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen. Deze termijn bedraagt voor Physiomotion 10 jaar.


   


  Na afloop van een toepasselijke bewaartermijnen zal Physiomotion jouw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.


   


  Op welke manier beschermt Physiomotion mijn gegevens?


  Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van Physiomotion, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld de werknemers van Physiomotion.


  Physiomotion heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om jouw persoonsgegevens te beveiligen.


   


  Samenwerking met derden?


  Physiomotion maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Belangrijke verwerkers van Physiomotion zijn Virtuagym / Intramed / Curasoft / Click en Coach. De verwerkers van Physiomotion zijn in principe gevestigd binnen de Europese Unie.


   


  Als Physiomotion uw persoonsgegevens door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationaleorganisaties, dan zal Physiomotion u van te voren laten weten of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat dan wel welke passende waarborgen Physiomotion toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd.


  Indien Physiomotion overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij bewerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.


  Welke rechten heb ik als mijn persoonsgegevens door Physiomotion worden verwerkt?  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;

  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze niet kloppen;

  • Je kunt Physiomotion verzoeken te stoppen met het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toesturen van marketing materiaal;

  • Je kunt Physiomotion verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;

  • Je kunt Physiomotion verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;

  • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens;


   


  Indien je gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kun je je verzoek richten aan:


   De heer J.P. van Mierlo en/of mw. S.E. Leyh


   


  Wijzigingen van dit privacy statement


  Dit privacy statement van Physiomotion kan van tijd tot tijd door Physiomotion eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd op de website van Physiomotion beschikbaar.

 • Ik wil mijn afspraak afzeggen, wat nu?
  Als je een afspraak wilt afzeggen kan dit via telefoon, mail of ons contactformulier.
  Hiervoor hanteren wij een termijn van 24 uur.

  Wanneer je een afspraak later dan 24 uur van tevoren afmeld zijn we gerechtigd om een factuur uit te sturen voor een niet nagekomen afspraak.
 • Waarom sporten bij Physiomotion? Wat maakt het anders?

  Bij Physiomotion ga je voor resultaat en sport je onder professionele begeleiding! Met een programma op maat werk je op een bewuste en gezonde manier aan je persoonlijke gezondheidsdoelen. Wij trainen in de juiste bio-mechanische ketens en alijgnment. En dat alles in een prettige sfeer!


  Je start met een intakegesprek, dit is een lichamelijk onderzoek, met een aantal metingen en een conditietest. Op deze wijze brengen wij samen in kaart wat je behoeftes zijn en hoe de gewenste resultaten het beste behaald kunnen worden. Vervolgens stellen wij een programma op maat samen en kun je aan de slag.


  Wanneer je vragen hebt tijdens het trainen is er altijd iemand in de zaal aanwezig die je kan helpen. Mocht je een oefening niet goed doen, dan word je direct gecorrigeerd door een fysiotherapeut in de zaal. En wanneer je jouw schema goed hebt doorlopen en doelen hebt gehaald plannen we een nieuwe afspraak in bij 1 van onze fysiotherapeut zodat er een nieuw schema kan worden opgesteld. 


  Kom gerust eens langs of kom en doen een proef les!  Je krijgt een rondleiding en de informatie die jij nodig hebt. Tot snel!

 • Wat zijn de algemene voorwaarden van Physiomotion?
  Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op de onderstaande pagina:

  http://www.physiomotion.nl/specialism/algemene-voorwaarden
 • Wat is de klachtenregeling?

  Klachtenregeling


  U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten of suggesties over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat of over andere zaken aangaande de praktijk, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wij zien een klacht of suggestie als een gratis advies.


  Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. U kunt zich ook wenden tot een collega-fysiotherapeut, één van de praktijkhouders of de receptionist. Daarnaast is er de mogelijkheid een klacht schriftelijk in te dienen. Het klachtenformulier is te vinden op de website (www.physiomotion.nl) of bij de receptie. U kunt het formulier via de e-mail versturen, in de klachten- suggestiebus achterlaten of aan één van onze medewerkers geven. Binnen 3 weken wordt er met u, indien gewenst, contact opgenomen over de opvolging van de klacht.


   


  Levert een gesprek of het indienen van een klacht bij de praktijk niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:  • De Klachtencommissie van het KNGF

  • De Commissie van Toezicht van het KNGF

  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid


  Klachten aan bovengenoemde instanties kunnen alleen schriftelijk en niet anoniem worden ingediend. In alle gevallen wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie en zal er een uitspraak worden gedaan.

  Onderaan deze pagina vindt u ons contactformulier. Deze kunt u tevens gebruiken om uw klacht of suggestie in te dienen. Als het u beter uitkomt, mag u ons ook een mail sturen naar info@physiomotion.nl
  Mocht u het liever fysiek willen invullen, ga dan naar deze pagina:


  http://www.physiomotion.nl/specialism/incidentenformulier

Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeringen


Physiomotion

Heeft u een andere vraag?

Vul onderstaand formulier in


Partners
© Physiomotion 2019 | Privacy statement | Openingstijden | Disclaimer